شماره تماس : 09194761644 – 09121773549 – 02155816832

[mkd_image_slider type=”arrows” images=”3442″]

جعبه های پیتزای ایتالیایی عموما در سایز 30*30 در ارتفاع 4 سانت میباشد که برای چاپ اختصاصی خودتان باید تیراژتان بالای 500 عدد باشد که با قیمت 1510 تومن خدمت شما ارائه میشود و البته این قیمت در تیراژ 1000 عدد کاهش پیدا میکند و به قیمت 1480 میباشد و قیمت تیراژ های بیشتر به صورت تفاهمی میباشد و جهت دریافت قیمت ها نیز میتوانید با شماره های بالا و یا شماره های صفحه تماس با ما تماس حاصل فرمایید

جعبه پیتزا ایتالیایی عمومی بدون چاپ اماده

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-خام.png” image=”3434″]

تعداد : ( 100 عدد)

طول : 30

عرض : 30

ارتفاع : 4

قیمت : 1450

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-خام.png” image=”3434″]

تعداد : ( 200عدد)

طول : 30

عرض : 30

ارتفاع : 4

قیمت : 1420

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-خام.png” image=”3434″]

تعداد : ( 500عدد)

طول : 30

عرض : 30

ارتفاع : 4

قیمت : 1400

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-خام.png” image=”3434″]

تعداد : ( 1000 عدد)

طول : 30

عرض : 30

ارتفاع : 4

قیمت : 1380

جعبه پیتزا تک رنگ عمومی اماده

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-تک-رنگ-خانواده.png” image=”3455″]

تعداد : ( 100 عدد)

طول : 30

عرض : 30

ارتفاع : 4

قیمت : 1550

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-تک-رنگ-خانواده.png” image=”3455″]

تعداد : ( 200عدد)

طول : 30

عرض : 30

ارتفاع : 4

قیمت : 1520

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-تک-رنگ-خانواده.png” image=”3455″]

تعداد : ( 500عدد)

طول : 30

عرض : 30

ارتفاع : 4

قیمت : 1500

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-تک-رنگ-خانواده.png” image=”3455″]

تعداد : ( 1000 عدد)

طول : 30

عرض : 30

ارتفاع : 4

قیمت : 1480

بازگشت به بالا