جعبه شیرینی

شماره های تماس : 09194761644-09121773549-02155816832

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3252″][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3249″][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3246″]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3251″][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3248″][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3243″]
[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3250″][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3247″][mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/” image=”3244″]
[mkd_button size=”huge” type=”” target=”_blank” icon_pack=”” font_weight=”” text=”تماس با ما ” link=”http://www.digijabeh.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87/”]

جعبه شیرینی

چاپ به دلیل مصرف بالای شیرینی جات،بسیار حائز اهمیت است. در واقع شیرینی از جمله خوراکی هایی می باشد که در تمام مراسم ها و روزهای سال مصرف میشود در نتیجه باید در چاپ جعبه شیرینی،برندینگ و بهداشتی بودن جعبه مد نظر قرار گیرد. یکی از عوامل فروش بالا و همراه ساختن مشتری داشتن بسته بندی مناسب می باشد.چاپ به دلیل مجلسی بودن این محصول نیز مهم است

[mkd_image_gallery type=”image_grid” column_number=”3″ space_between=”yes” pretty_photo=”yes” grayscale=”yes” images=”3253,3254,3255″ image_size=”700px”]

چاپ بسته بندی شیرینی

در چاپ جعبه شیرینی یا به اصطلاح رویه جعبه قنادی از مقوا پشت طوسی استفاده  میشود.این روش در کشور ما بسیار رایج بوده اما به دلیل مسائل بهداشتی چاپ بسته بندی شیرینی روی مقوا پشت طوسی مناسب نبوده. اما در سالهای اخیر به دلیل استفاده از مقوا ایندربرد برای  این مساله تا حدودی حل شده زیرا مقواهای ایندربرد استاندارهای لازم برای بهداشتی بودن را دارا می باشند.در صورت نیاز می توان بعد از چاپ  بر روی آن سلفون کشید تا کاملا بهداشتی شود. مقوا زیره جعبه شیرینی نیز کاملا بهداشتی بوده و در بازار با نام تجاری مقوا بهداشتی شناخته می شوند که هیچ گونه چاپی بر روی آن انجام نمیشود و تنها وظیفه نگهداری شیرینی را بر عهده دارد.

 

بازگشت به بالا